วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

การใส่ เนื้อหา เข้าสู่เว็บไซต์


คลิกไปยัง Add Content to Page..
เลือกไปที่ Content

เลือกไปที่ ประเภทของ เนื้อหา (ในที่นี้ คือ Text) แล้ว คลิกค้างเอาไว้

ลากมาวางในส่วนที่เราต้องการ หลังจากนั้นปล่อยคลิกเม้าท์

พิมพ์เนื้อหาที่เราต้องการ
กดไปดังภาพ หลัง จากนั้น ระบบก็จะ ใส่เนื้อหาเข้าไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น