วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

การตั้งค่า SEO และการทำให้เว็บติดหน้าแรก Google

    


เลือกไปที่ Page setting    และคลิกที่ Page SEO 


Keywords:  พิมพ์Keywords ที่ต้องการ คั่นระหว่างคำด้วย เครื่องหมายคอมมา (,) โดยไม่ควรเกิน 4 คำและแต่ละคำต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของ เว็บไซด์
Description: คือคำอธิบายความเพิ่มเติมเนื้อหาของหน้าเว็บนั้นๆ โดยไม่ควรเกิน 2 บรรทัดเมื่อใส่ข้อความมแล้ว คลิกที่  Save Change
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น