วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

ส่วนประกอบของเว็ปไซด์สำเร็จรูป
หน้าของเว็ปไซด์ จะประกอบด้วย Menu,Title,Subtitle,Header,Content,Foot ดังภาพประกอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น