วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธี login เข้าสู่ระบบเว็ปไซด์สำเร็จรูป


 เข้าไปที่ :   http://emailadmin2.technologyland.co.th/customer
และใส่ Username , Password  ที่ได้รับ

จากนั้น ไปที่ Manage Orders     เลือก  List/Search Order  ตามภาพ

จากนั้น  เลือก thailandpushemail.com

เลือก Manage  Website  Design   จะเข้าสู่รูปแบบเว็ปไซด์สำเร็จรูป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น