วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

การเพิ่ม Menu ในเว็บไซต์

เลือกไปที่ Add New Page ดังภาพ
ใส่ Page name (คือ ข้อความที่ต้องการให้แสดง) Page URL (ต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)


ในที่นี้เราระบุเป็น Product 
หลังจากนั้นกดไปยัง Create Page


กด Done
หลังจากนั้นหัวข้อ Product จะขึ้นมาทันทีในเมนูไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น